Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Vtrip.pl przestrzega prawa do ochrony prywatności i zapewnia wszystkie osoby korzystające z serwisu, że ich dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Użytkownicy serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika zależy kiedy dokona rezerwacji lub zakupu oferty turystycznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Są one zbierane i wykorzystywane tylko dla potrzeb rezerwacji lub zakupu oferty turystycznej. Serwis Vtrip.pl gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez użytkownika w trakcie procedur rezerwacji lub zakupu chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych serwis Vtrip.pl zapewnia wszystkim użytkownikom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte.

Administratorem danych osobowych jest Vtrip and Training Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600)
ul. Rudna 10, NIP: 645-254-76-80, wpisania do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 627963

Numer zgłoszenia bazy w GIODO: 120184

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W chwili dokonywania rezerwacji lub zakupu oferty turystycznej użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania wraz kodem pocztowym, adres mailowy, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji lub zakupu oferty turystycznej.

Wraz z dokonaniem przez użytkownika rezerwacji lub zakupu oferty turystycznej wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Vtrip and Training w celu realizacji rezerwacji lub zakupu oferty turystycznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W trakcie korzystania z zasobów serwisu Vtrip.pl użytkownik pozostaje anonimowy.

Vtrip.pl zbiera dane zawarte w logach systemowych. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie).
Niektóre obszary portalu Vtrip.pl mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji, pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę oraz nie usuwania z dysku. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników, co umożliwia zaoferowanie przez Vtrip.pl informacji i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik serwisu Vtrip.pl ma w każdej chwili możliwość aktualizacji lub usunięcia przekazanych danych osobowych. Usunięcie lub aktualizacja odbywa się poprzez wysłanie maila na adres: giodo@vtrip.pl

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Vtrip.pl będzie informować użytkowników o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności.